Strömavbrott - planerade och oplanerade

Information
Sidan uppdaterades 2019-01-18 18:39
Avslutade avbrott de senaste 3 dygnen
2019-01-16 12:33
Strömavbrott i Valla
Strömavbrottet orsakades av en trafikolycka.
Sluttid: 2019-01-16 19:01.
Maximalt 1 berörd kundanläggning.
2019-01-17 10:10
Strömavbrott i Valla
Strömavbrottet orsakades av fel i teknisk utrustning.
Sluttid: 2019-01-17 11:34.
Maximalt 1 berörd kundanläggning.